Kreirajte Vaš račun, 100% je besplatan.


Najmanje 5 znakova

Posao24

Posao24 je jedna od vodećih platforma za objavu oglasa, koja služi za povezivanje ljudi sa Balkana? Platforma posao24.de, je besplatna, i spaja ljude koji kupuju ili prodaju na jednostavan nacin putem kompjutera ili mobitela

Besplatan i Komercijalan profil

Besplatan profil za sva fizička ili pravna lica. Komercijalan profil idealan za sva pravna i fizička lica koja se bave trgovinom.

Zajedno smo jači !

Posao24 poboljšava živote ljudi ujedinjujući ih za razmjene s uzajamnom koristi.